dimarts, 30 de juny de 2015

Transparència municipal

L'anterior govern ampostí va posar en marxa el portal de transparència municipal. S'hi poden consultar vàries dades relacionades amb l'administració local, entre les quals l'estructura de recursos humans. El govern de CiU tenia 6 càrrecs eventuals. Adam Tomàs ha presentat el cartipàs municipal i, a més de l'estructura de regidories, també hem sabut que de 6 llocs de treball eventuals es passarà a 1.

Els lloc de treball eventuals no consta a la informació del BOP quina és la forma de provisió del lloc de treball. Podrien ser a dit, per exemple? I, pel perfil que tenien aquests llocs de treball, té sentit que fossin llocs a dit i no places convocades per concurs? I el fet de ser a dit i eventuals, ha estat cap benefici per agrair o ha estat un problema perquè canviat el govern hi ha gent que s'ha quedat sense feina?

M'he fixat en els grups professionals dels treballadors municipals també. M'ha sobtat que la figura de cap d'unitat d'Informàtica sigui una plaça del grup C1 (títol de batxillerat o tècnic), amb un complement de 20.717,52€, de forma anàloga a altres caps d'unitat. Entenc que a un cap d'unitat se li hauria de demanar una titulació major. Aleshores potser els complements no caldrien. Perquè si crees una plaça C1 i li assignes un complement com aquest, en realitat la plaça hauria de ser una altra. Tot legal, evidentment, i m'alegro per qui pugui gaudir d'aquestes places però, crec que és totalment discutible, entre altres coses per la poca valoració que es mostra envers els professionals de determinats sectors.