dimarts, 31 de maig de 2016

Reinterpretar un monument no reinterpretable

Reinterpretar un monument, un monument franquista. Feia broma comentant que l'oficina de turisme de Tortosa hauria d'oferir un llibret de reinterpretació del monument. La Diputació de Tarragona ajudarà a reinterpretar-lo. Reinterpretar una obra que és la que és, i que es va posar amb una intenció clara. No es pot ridiculitzar el govern de Sabaté, "culpable" de protegir el monument i reinterpretar-lo i fer més del mateix. Tot plegat, una comèdia innecessària. Que no es vol treure el monument? Que no es tregui. Cal posar excuses, com dir que es reinterpretarà? No cal. Perquè es corre el risc de fer el ridícul. Ara bé, em sembla que alguns no tenen problema a fer el ridícul si això després els beneficia electoralment.