dilluns, 18 de juliol de 2016

80 anys de faixes

Fa 80 anys uns militars es van aixecar contra el règim legal i democràtic d'Espanya, provocant com conseqüènvia una terrible Guerra Civil, la qual va acabar amb gairebé 40 anys de dictadura. Avui dia encara hi ha morts a causa de la repressió del règim resultant en vorals de carretera, en fosses comunes, en llocs abandonats,... Avui dia els seus descendents ocupen llocs de poder, en part gràcies al passat feixista dels seus avantpassats. Però, això sí, Espanya presumeix de ser una democràcia exemplar.