dimarts, 14 de juliol de 2015

Fundacions en honor a dictadors

Una fundació que s'alimenta del diner públic, del diner públic d'un sistema democràtic, per honorar la memòria d'un dictador, no vol que els ajuntaments sorgits de les eleccions municipals treguin els noms de carrer dedicats a franquistes, no vol que els ajuntaments compleixin la Llei de Memòria Històrica. A Alemanya una fundació d'aquestes característiques que honori la figura de Hitler és inimaginable. La negació de l'Holocaust és perseguida. En canvi a Espanya, Franco té qui mantingui el seu record viu com un salvador de la pàtria, i qui a la vegada nega la brutalitat de la repressió dels guanyadors de la Guerra Civil.

PP i PSOE van córrer a fer una llei de partits, corren a intentar eliminar l'esquerra abertzale del panorama electoral per la via de la il·legalització però, no mouen un dit perquè els franquistes deixin de ser considerats herois i gent de bé.