dijous, 1 d’octubre de 2015

L'edifici de les Monges

Amposta: Antic col·legi de "les Monges"Esquerra d'Amposta duia al programa electoral un punt relacionat amb l'antic col·legi de les Monges, el qual deia així:
Recuperarem l'edifici de l'antic Col·legi de les Monges per ubicar-hi projectes culturals i educatius com l'ESARDI, l'Escola d'Idiomes o l'Escola d'adults.
Al ple d'aquesta setmana a l'Ajuntament es va aprovar una moció per declarar l'edifici Bé cultural d'interès local (BCIL). En aquesta aprovació un dels arguments que es va donar és que aquesta figura de protecció farà l'edifici més atractiu a tercers, i també es va rebutjar la proposta del PSC de canviar els usos de l'edifici perquè es pogués destinar a serveis públics.

La interpretació de la proposta programàtica, com tantes i de la majoria de partits, pot ser múltiple perquè sempre hi ha ambigüitats que donen marge a interpretacions. Ara bé, qualsevol que ho llegeixi i que hagi seguit les declaracions en campanya, entenia que la voluntat de l'actual govern municipal era adquirir l'edifici de les Monges i amb uns usos determinats. Si no hi ha diners per fer-ho, és millor dir que no es pot abans que posar sobre la taula la compra privada i així no dóna la sensació d'incompliment del programa.