dijous, 29 d’octubre de 2015

La defensa de la Constitució

La defensa de la Constitució que fa el govern espanyol per fer front a l'independentisme i la defensa que no es fa pel dret a una feina i una vivenda dignes.

Et canses de sentir cada dia que s'ha de respectar la Constitució. Te'n canses que a Madrid diguin que el text constitucional és sagrat. Tan sagrat com per reformar-lo per satisfer les demandes de la UE per assegurar el cobrament del deute sobirà, i sense preguntar ningú. PP i PSOE, governi qui governi, quan cal es posen d'acord. A més de modificable segons convingui, la Constitució s'ha de defensar també selectivament.

S'aprova una llei de seguretat ciutadana que fa dubtar de la defensa de la llibertat d'expressió, a l'article 20.1.  L'article 35.1 parla del dret al treball, a una remuneració suficient i a la no discriminació per sexe, entre altres. No cal comentar gaire cosa. L'article 41 parla d'un règim públic de la Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l'assistència. Recordem les mesures del govern espanyol que han posat barreres a l'assistència sanitària i que han deixat fora d'alguna manera els immigrants. L'article 44 parla de la protecció a la cultura i a la recerca científica. Amb la pujada de l'IVA cultural i les retallades en recerca és evident que això es compleix amb escreix. L'article 45 menciona la protecció del medi ambient i la seva conservació. El govern espanyol posa peatges a la generació d'energia solar i, com llegia aquesta setmana, demana a la UE relaxar les exigències sobre les emisions dels vehicles dièsel. L'article 47 parla del dret a una vivenda digna i a la regulació del l'ús del sòl per evitar l'especulació. Com sabeu, tothom a Espanya, sigui de lloguer o de propietat, té vivenda i digna. I per descomptat, aquí no s'ha especulat mai i no ha hagut cap bombolla immobiliària.

No cal seguir, no?