dijous, 10 de desembre de 2015

Finlàndia deixa les assignatures

Finlàndia abandona el sistema educatiu organitzat en assignatures i passarà a treballar, com es coneix aquí, per projectes. A més, els rols dels estudiants i dels professors canviarà, establint una relació de col·laboració a l'aula, amb el paper de facilitador del docent. El connectivisme, tan present en l'educació en línia, traslladat a l'educació presencial. Un sistema educatiu "perfecte" que canvia per ser millor.

Aquí els sistemes educatius canvien per satisfer les voluntats polítiques i no tant per millorar l'educació, com s'ha vist al llarg de tantes i tantes legislatures. On es podrien forçar les hores de castellà si aquí es treballés per projectes...? Fora bromes, com que segur que hi haurà qui s'emmirallarà en Finlàndia per demanar canvis ja en el sistema educatiu per fer com ells, caldrà també reclamar la formació adequada del professorat. Però, una formació que sorgeixi del mateix sistema i no donar ultimàtums, com és costum, perquè els professors [interins] s'adaptin o es vegin al carrer. I ja posats, caldrà continuar reclamant el reconeixement en tots els aspectes, l'econòmic també, que tenen els professors finesos.

Mentrestant, Finlàndia serà una utopia no aplicable a casa nostra.